Perkhidmatan

Perkhidmatan yang disediakan oleh pihak kami bukan sahaja meliputi semakan nilai hartanah tetapi pelbagai servis dalam industri hartanah. Antara servis teras kami adalah seperti berikut:

  1. Menguruskan transaksi jual beli & penyewaan hartanah (tanah, rumah, shoplot, pejabat bangunan).
  2. Project Marketing; ini merujuk kepada penjualan hartanah “underconstruction” (primary market) daripada pihak pemaju.
  3. Menyediakan perkhidmatan guaman untuk urusan Perjanjian Jual Beli (Sales & Purchase Agreement) dan juga urusan Perjanjian Pembiayaan (loan agreement) dengan pihak bank.
  4. Perkhidmatan Land Surveying.
  5. Projek usahasama (Joint Venture) dalam memajukan sesuatu plot tanah.
  6. Property Management dan Feasibility Studies.

Anda boleh hubungi kami untuk mendapatkan khidmat nasihat dalam mana-mana servis di atas. Sebarang cadangan amat dialu-alukan oleh pihak kami.